www.edu.ro
Formular înscriere
Rezultatele evaluării portofoliilor după contestaţii, sesiunea 2012 seria a 3-a.Rezultatele evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - după contestaţii

Judeţul/Municipiul: ALBA - Perioada: SESIUNEA 2015, SERIA 2 (SERIA A 9-A)
Nr. Crt. Nume și prenume Județ Localitatea Loc de muncă Funcția Punctaj obținut Rezultat
Total portofolii evaluate în județul/municipiul ALBA
Preşedintele comisiei,