www.edu.ro
Formular înscriere
Meniu CNEME
Contact
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Legislaţie - Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional


 • NOU! Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, SERIA A 17-A, aprobat prin OMEC nr. 6201 din 16.12.2020
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2020, seria 2 (SERIA A 16-A), aprobat prin OMEC nr. 4679 din 08.07.2020
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2020, seria 1 (SERIA A 15-A), aprobat prin OMEC nr. 3016 din 08.01.2020
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2019, seria 1 (SERIA A 14-A), aprobat prin OMEN nr. 3860 din 04.04.2019
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2017, seria 2 (SERIA A 12-A), aprobat prin OMEN nr. 4330 din 03.07.2017
 • Nota DMRU Nr. 148/19.01.2017 privind revizuirea Calendarului CNEME conform HG 28/18.01.2017.
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2017, seria 1 (SERIA A 11-A), aprobat prin OMENCS nr. 5784 din 22.11.2016
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2016, seria 1 (SERIA A 10-A), aprobat prin OMENCS nr. 4420 din 04.07.2016
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2015, seria 2 (SERIA A 9-A), aprobat prin OMECS nr. 4712 din 11.08.2015
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2015, seria 1, aprobat prin OMECS nr. 3168 din 04.02.2015
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2014, seria 2, aprobat prin OMEN nr. 4314 din 11.08.2014
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2014, seria 1, aprobat prin OMEN nr. 3366 din 29.04.2014
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2013, seria a 2-a, aprobat prin OMEN nr. 5142 din 26.09.2013
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2013, seria 1, aprobat prin OMEN nr. 3179 din 13.02.2013
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 3-a, aprobat prin OMECTS nr. 4969 din 02.08.2012
 • Ordin nr. 4838/27.07.2012 privind modificarea și completarea OMECTS nr. 5549/06.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a, aprobat prin OMECTS nr. 4171 din 24.05.2012
 • ORDIN nr. 3450/05.03.2012 privind modificarea Anexei 1 a OMECTS nr. 3295/21.02.2012 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţiei a cadrelor didactice pentru constituirea corpul naţional de experţi în management educațional - Anexa nr. 1 la OMECTS nr. 3450/05.03.2012
 • ORDIN nr. 3295/21.02.2012 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional
 • Calendarul desfăşurării concursului de selecţiei a cadrelor didactice pentru constituirea corpul naţional de experţi în management educațional - Anexa nr. 1 la OMECTS nr. 3295/21.02.2012
 • ORDIN nr. 5549/6.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional