Rețeaua Școlară EduMax

Această pagină necesită browser cu suport pentru Javascript.

Formular înscriere - CNEME SESIUNEA 2017, SERIA 2 (SERIA A 12-A)
Formular de înscriere
Edumax School Experts

În vederea înscrierii la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional, SESIUNEA 2017, SERIA 2 (SERIA A 12-A), vă rugăm să citiţi manualul de utilizare şi să completați cu atenţie, corect gramatical şi ortografic, formularul de mai jos:


Localitatea în care se află unitatea/instituția la care sunteţi titular: SIRUTA Alege cod SIRUTA
Bifaţi această căsuţă dacă funcţia completată mai sus, la data înscrierii, este funcţie de îndrumare şi control din cadrul unui inspectorat şcolar (adică deţineţi funcţia de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct sau inspector de specialitate). NU bifaţi dacă sunteţi metodist!
ani
Domiciliul: SIRUTA Alege cod SIRUTA
Strada
Consultă codul poștal

(Asiguraţi-vă că aţi scris corect adresa de e-mail deoarece la această adresă veţi primi linkul de confirmare a înscrierii).
Prin completarea prezentului formular declar următoarele:
Am acumulat 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional;
Am obținut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani și nu am fost sancționat disciplinar în anul școlar curent
Nu am fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală
Mă oblig, sub sancțiunea respingerii candidaturii mele, în cazul admiterii mele în etapa de selecție online, să depun la dosar actele necesare dovedirii autenticității datelor declarate mai sus.
Prin trimiterea prezentului formular sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către MEN în scopul participării la selecția cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Național de Experți în Management Educațional.