oldsite.edu.ro
Formular înscriere
Bine aţi venit pe pagina principală a Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional!Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - SESIUNEA 2019, SERIA 1 (SERIA A 14-A) - SERIE ÎNCHEIATĂ


Puteţi consulta Calendarul desfăşurării selecţiei pe pagina Legislaţie.

Etape încheiate
15 aprilie 2019 - Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu
15 - 22 aprilie 2019 - Completarea formularului de selecție online. Puteți consulta manualul de utilizare al formularului de înscriere dând click aici.
23 aprilie 2019 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online.
23 aprilie - 07 mai 2019 - Depunerea, la inspectoratul școlar, a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educațional, aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat
08 mai 2019 - Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educaţiei Naţionale lista candidaților declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.
09 – 16 mai 2019 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale
17 mai 2019 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar.
17 mai 2019 - Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
20 – 24 mai 2019 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la Ministerul Educaţiei Naţionale
20 – 28 mai 2019 - Soluționarea contestațiilor
29 mai 2019 - Transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar
30 - 31 mai 2019 - Afişarea rezultatelor finale ale evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - SESIUNEA 2019, SERIA 1 (SERIA A 14-A). Întocmirea, de către inspectoratele școlare, a listelor cuprinzând candidații promovați și înaintarea acestor liste la MEN.
până la 10 iunie 2019 - Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul Naţional de Experţi în Management Educaţional.

Etapa în curs:
Suport tehnic
Adresa de e-mail pe care o puteţi folosi pentru suport tehnic referitor la aplicaţia informatică de înregistrare-evaluare este: cneme@edu.gov.ro.
Acest site este verificat pentru următoarele versiuni minime de browser: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 40.0.3, Google Chrome 45.0.2454. Site-ul necesită Javascript. Dacă întâmpinaţi disfuncţionalităţi ale site-ului, încercaţi întâi să vă actualizaţi browserul.Mult succes!