www.edu.ro
Formular înscriere
Bine aţi venit pe pagina principală a Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional!Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - SESIUNEA 2020, SERIA 1 (SERIA A 15-A) - SERIE ÎN CURS


Puteţi consulta Calendarul desfăşurării selecţiei pe pagina Legislaţie.

Etape încheiate
20 ianuarie 2020 - Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu
20 ianuarie 2020 - 2 februarie 2020 - Completarea formularului de selecție online. Puteți consulta manualul de utilizare al formularului de înscriere dând click aici.
3 februarie 2020 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online.
3-14 februarie 2020 - Depunerea, la inspectoratul școlar, a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educațional, aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat
17 februarie 2020 - Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educaţiei Naţionale lista candidaților declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.
17-24 februarie 2020 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale
25 februarie 2020 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar.
25 februarie 2020 - Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
26 februarie 2020 - 3 martie 2020 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la Ministerul Educaţiei Naţionale
26 februarie 2020 - 12 martie 2020 - Soluționarea contestațiilor
26 februarie 2020 - 10 martie 2020 - Transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar

Etapa în curs:
13 martie 2020 - Afişarea rezultatelor finale ale evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - SESIUNEA 2020, SERIA 1 (SERIA A 15-A). Întocmirea, de către inspectoratele școlare, a listelor cuprinzând candidații promovați și înaintarea acestor liste la MEC.

Etape viitoare:
20 martie 2020 - Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul Naţional de Experţi în Management Educaţional.Suport tehnic
Adresa de e-mail pe care o puteţi folosi pentru suport tehnic referitor la aplicaţia informatică de înregistrare-evaluare este: cneme@edu.gov.ro.
Acest site este verificat pentru următoarele versiuni minime de browser: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 40.0.3, Google Chrome 45.0.2454. Site-ul necesită Javascript. Dacă întâmpinaţi disfuncţionalităţi ale site-ului, încercaţi întâi să vă actualizaţi browserul.Mult succes!