oldsite.edu.ro
Formular înscriere
Bine aţi venit pe pagina principală a Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional!Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - SESIUNEA 2016, SERIA 1 (SERIA A 10-A) - SERIE ÎNCHEIATĂ


Puteţi consulta Calendarul desfăşurării selecţiei pe pagina Legislaţie.

Etape încheiate
29 iulie 2016 - Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs, la sediul inspectoratelor şcolare şi pe site-ul propriu al acestora.
29 iulie - 5 august 2016 - Completarea formularului de selecție online. Puteți consulta manualul de utilizare al formularului de înscriere dând click aici.
8 august 2016 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online.
8-10 august 2016 - Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat la fiecare inspectorat școlar. Portofoliile se depun la Inspectoratul Școlar de care aparține unitatea la care candidatul este titular!
11-12 august 2016 - Inspectoratele școlare transmit la MENCS lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.
16-17 august 2016 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MENCS.
18 august 2016 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
19 august 2016 - Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
   - Lista actualizată a candidaţilor admiși în etapa de selecție online - după verificarea conformităţii declaraţiilor din formularul de înscriere cu criteriile prevăzute la art. 2 din Metodologie, în baza documentelor din portofoliul depus.
   - Rezultatele evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - înainte de contestaţii.
22-26 august 2016 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MENCS.
22-29 august 2016 - Soluţionarea contestaţiilor.
29 august 2916 - Afişarea rezultatelor finale ale evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - SESIUNEA 2016, SERIA 1 (SERIA A 10-A).
31 august 2016 - Actualizarea Registrului Naţional de Experţi în Management Educaţional în baza OMENCȘ nr. 5076/31.08.2016.
Suport tehnic
Adresa de e-mail pe care o puteţi folosi pentru suport tehnic referitor la aplicaţia informatică de înregistrare-evaluare este: cneme@medu.edu.ro.
Acest site este verificat pentru următoarele browsere: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 40.0.3, Google Chrome 45.0.2454. Site-ul necesită Javascript. Dacă întâmpinaţi disfuncţionalităţi ale site-ului, încercaţi întâi să vă actualizaţi browserul.Mult succes!