www.edu.ro
Formular înscriere
Bine aţi venit pe pagina principală a Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional!Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - SESIUNEA 2015, SERIA 1 (SERIA A 8-A)


10 februarie 2015 - Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs, la sediul inspectoratelor şcolare şi pe site-ul propriu al acestora.
10-22 februarie 2015 - Completarea formularului de selecție online. Puteți consulta manualul de utilizare al formularului de înscriere dând click aici.
    - Raport număr candidați înscriși în etapa de selecţie online.

22 februarie 2015 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online.
23-24 februarie 2015 - Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat la fiecare inspectorat școlar. Portofoliile se depun la Inspectoratul Școlar de care aparține unitatea la care candidatul este titular!
25-26 februarie 2015 - Inspectoratele școlare transmit la MECS lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.
27 februarie-5 martie 2015 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECS.
6 martie - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
   - Lista actualizată a candidaţilor admiși în etapa de selecție online - după verificarea conformităţii declaraţiilor din formularul de înscriere cu criteriile prevăzute la art. 2 din Metodologie, în baza documentelor din portofoliul depus.
9-13 martie 2015 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MECS.
9-24 martie 2015 - Soluţionarea contestaţiilor.
25-26 martie 2015 - Afişarea rezultatelor finale ale evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - SESIUNEA 2015, SERIA 1 (SERIA A 8-A).
27 martie 2015 - Actualizarea Registrului Naţional de Experţi în Management Educaţional.


Suport tehnic
Adresa de e-mail pe care o puteţi folosi pentru suport tehnic referitor la aplicaţia informatică de înregistrare-evaluare este: cneme@medu.edu.ro.
Acest site este verificat pentru următoarele browsere: Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 10.0.2, Google Chrome 17.0.963.56. Site-ul necesită Javascript. Dacă întâmpinaţi disfuncţionalităţi ale site-ului, încercaţi întâi să vă actualizaţi browserul.Mult succes!